ครอบครัวของเรา

ที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดยามที่ลูกป่วยไข้...

"วันแรกที่รู้ว่าลูกป่วยและต้องเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แทบร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่รู้จะเดินทางไปกลับอย่างไรเพราะบ้านอยู่ไกล..."

อ่านต่อ.

จำนวน [ 1 ] รายการ | หน้าที่. 1 จาก 1 หน้า

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ