ครอบครัวของเรา

วันที่เดือดร้อนหรือขาดที่พักพิง ก็ยังมีบ้านหลังนี้คอยต้อนรับเราอยู่…

"วันที่เดือดร้อนหรือขาดที่พักพิง ก็ยังมีบ้านหลังนี้คอยต้อนรับเราอยู่…"


     ตอนนี้น้องอายุ 6 ขวบ ป่วยเป็นโรคสมองและระบบหายใจมาตั้งแต่เกิด อาการของน้องคือไม่สามารถกินอาหารพวกโปรตีนได้ ทุกวันนี้แม่เป็นคนดูแลน้องคนเดียว รายได้มาจากการรับจ้างซักรีดอยู่ที่มุกดาหาร ส่วนน้องก็ได้เงินพิการเดือนละ 500 บาท ตอนที่น้องถูกส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพฯ แม่ก็ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแล หมอบอกว่าโรคนี้ต้องดูแลรักษากันไปตลอดชีวิต ขอบคุณบ้านพักพิงฯที่ให้แม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ในวันที่เดือดร้อน ทำให้รู้สึกว่าวันที่ขาดที่พึ่งก็ยังมีบ้านหลังนี้คอยต้อนรับอยู่ รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเองจริงๆย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ