DONATE

บริจาค

GET INVOLVED

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Keeping Families with sick children close to each other and the care and resources they need.


Ronald McDonald House

Play Room
Ronald McDonald
Care Mobile

Meet our

Families

ที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดยามที่ลูกป่วยไข้...

"วันแรกที่รู้ว่าลูกป่วยและต้องเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แทบร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่รู้จะเดินทางไปกลับอย่างไรเพราะบ้านอยู่ไกล..."

หน่วยทันตกรรมสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีจังหวัดสตูล

"วงล้อแห่งความหวังของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ได้ออกให้บริการน้องๆในพื้นที่ จังหวัดสตูล"