ครอบครัวของเรา

ที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดยามที่ลูกป่วยไข้...

"ที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดยามที่ลูกป่วยไข้..."


     วันแรกที่รู้ว่าลูกป่วยและต้องเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล แทบร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่รู้จะเดินทางไปกลับอย่างไรเพราะบ้านอยู่ไกล ครอบครัวก็ต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเงินทองที่จะไปหาห้องเช่าไว้พักอาศัยเพื่อดูแลลูก แต่พอได้รู้ว่ามีบ้านพักพิงฯ ที่ให้ที่พักพิงสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก รู้สึกดีใจมาก บ้านหลังนี้ช่วยให้ครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดยามที่ลูกป่วยไข้ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ