ครอบครัวของเรา

ผมรู้สึกคลายความกังวลเมื่อได้เข้ามาพักอยู่ที่นี่...

"ผมรู้สึกคลายความกังวลเมื่อได้เข้ามาพักอยู่ที่นี่..."


     ผมและครอบครัวเป็นคนจังหวัดลพบุรี ได้พาลูกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก น้องมีอาการหายใจเสียงดัง และพัฒนาการช้า คุณหมอเลยแนะนำให้ผมมาพักอยู่ที่บ้านพักพิงฯ ที่นี่สะดวกสบาย สะอาด เรียบร้อย และทำให้ผมคลายความกังวลเมื่อได้เข้ามาพัก เพราะได้อยู่ใกล้ลูกสามารถเดินไปเยี่ยมลูกได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไกล ผมและครอบครัวต้องขอขอบคุณบ้านพักพิงฯ ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาพักทุกคนย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ