กิจกรรม

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ขอขอบพระคุณเหล่านักวิ่งกว่า 3,000 ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งกุศล RMHC VIRTUAL RUN FOR KIDS 2020

image

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ขอขอบพระคุณเหล่านักวิ่งกว่า 3,000 ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งกุศล RMHC VIRTUAL RUN FOR KIDS 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ก.ย.- 20 พ.ย. 2563 กิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีอันได้แก่ แมคโดนัลด์, FBT, Coca-Cola Thailand, McCain, LF Logistic, McKey, Thai Delmar, Newly Weds Foods, Griffith Foods, Fieco, V-link, McCormick, Eastern Polypack, ข้าวตราฉัตร, Lamb Weston, Kewpie ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับใครที่พลาดโอกาสในปีนี้ ขอให้อดใจรอปีหน้า ส่วนรูปแบบของงานจะเป็น Virtual Run หรือ Actual Run โปรดติดตามกันต่อไปนะครับ รายได้ทั้งหมดในการจัดงานวิ่ง RMHC VIRTUAL RUN FOR KIDS 2020 จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวผ่าน 3 โครงการหลักของมูลนิธิฯ ได้แก่ 1.โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก : ให้บริการที่พักชั่วคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กขั้นวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช สามารถให้บริการครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้สูงสุด 58,400 เตียงต่อปี ให้บริการครอบครัวผู้ป่วยเด็กไปแล้วมากกว่า 22,000 คน 2.หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ : ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยปีละ 6,600 คน ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย), กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.โครงการห้องสันทนาการ : สร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐและสถานสงเคราะห์เด็ก ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 37 ห้องทั่วประเทศ ให้บริการผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 340,000 คนต่อปี ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.rmhc.or.th หรือ บริจาคผ่าน Bank Application โดย Scan QR Code บน Facebook หรือกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ หรือบริจาคผ่านเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ หรือเครื่องคิดเงินที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families