กิจกรรม

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล

image

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล RMHC Mini Marathon Run for Kids “วิ่งเพื่อน้อง” ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558. จนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 5,200 คน


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families