กิจกรรม

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ลงปักษ์ใต้ ทำฟันฟรี! แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

image

ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการและผู้บริหารโครงการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ มร.เฮสเตอร์ ชิว  รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ พร้อมคณะคาราวานจิตอาสาจากกองทัพอากาศ นำ หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการทำฟันฟรีแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก ธนินรัฐ ภูพงศ์พยัคฆ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารอากาศและหัวหน้าหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ พร้อมด้วยทันตแพทย์จิตอาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี   สิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความช่วยเหลือด้วยเมื่อเร็วๆ นี้


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families