กิจกรรม

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยส่งมอบห้องนันทนาการเด็ก (ห้องเล่น) “โรนัลด์ แมคโดนัลด์” ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช

image

กรุงเทพฯ  –  มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มุ่งมั่นมอบความห่วงใยให้เด็กไทยทุกคนอย่างต่อเนื่อง  ส่งมอบห้องนันทนาการเด็ก (ห้องเล่น) “โรนัลด์ แมคโดนัลด์” (Ronald McDonald Playroom) ลำดับที่ 30 ณ ชั้น 9 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.สันติ ศรีเสริมโภค (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช พล.อ.ต.หญิง วีร์นะ ตระกูลฮุน (ที่ 3 จากซ้าย)ที่ปรึกษากองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช พร้อมด้วย คุณกฤตยา อุ่นสากล (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณนลินี เสยยงคะ (ที่ 5 จากขวา) ผู้แทนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมกิจกรรม 


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families