กิจกรรม

มูลนิธิฯ ปรับปรุงห้องเปี่ยมรัก “โรนัลด์ แมคโดนัลด์” พร้อมจัดกิจกรรมดนตรีและศิลปะเพื่อน้อง ครั้งที่ 16 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

image

     มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องเปี่ยมรัก “โรนัลด์ แมคโดนัลด์” ณ แผนกออโธร์ปิดิกส์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมดนตรี และศิลปะเพื่อน้อง “Music & Art Therapy” ครั้งที่ 16 ณ ห้องตรวจกุมารเวช อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 6 เพื่อมอบความสนุกให้กับผู้ป่วยเด็กที่มารอตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก ด.ร. ลัดดาวัลย์ สิงห์คำภู รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชา ศิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณปราโมทย์ งามเกริกโชติ คุณศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา ผู้แทนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มาร่วมงาน  ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/rmhcthailand


ย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families