ห้องสันทนาการเด็ก

          นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งห้องสันทนาการเด็กตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เด็กกำพร้าและผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสใช้ในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในระหว่างรอพบแพทย์หรือระหว่างการเข้าพักรักษาตัวภายในห้องสันทนาการเด็ก เน้นความสดใส โดยมีหนังสือการ์ตูน ดีวีดี และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายความเครียด ระหว่างรักษาตัว ห้องสันทนาการเด็ก มักจัดตั้งให้อยู่ไม่ไกลจากเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาล


ปัจจุบัน มีห้องสันทนาการเด็กในหลายโรงพยาบาลของรัฐบาลและมูลนิธิเพื่อเด็ก เช่น

  1. มุมเด็กเล่น อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ
  2. ห้องสันทนาการ อาคารวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
  3. ห้องสันทนาการ อาคารผู้ป่วยเด็ก ชั้น 3 สถาบันบำราศนราดูร
  4. ห้องเปี่ยมรัก ห้องคอมพิวเตอร์ในส่วนผู้ป่วยเด็กและปรับปรุงห้องผู้ป่วยเด็กโรคกระดูก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  5. เรือนนอนเด็กชายระดับอนุบาล สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
  6. อาคารอเนกประสงค์เด็กหญิงกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
  7. ห้องสันทนาการ ห้องผู้ป่วยเด็ก 5 อาคาร 1 ชั้น 8 โรงพยาบาลรามาธิบดี
  8. ห้องสันทนาการ แผนกผู้ป่วยนอก(เด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  9. มุมเด็กเล่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  10. ห้องสันทนาการ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  11. ห้องเด็กเล่น ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ อาคาร สก. ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  12. สนามเด็กเล่น บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
  13. ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กเจ็บป่วย อาคารกุมารเวช ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช
  14. ห้องเด็กเล่น อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลอุดรธานี
  15. มุมเด็กเล่น หอประชุมฉัตรชมพู บ้านเด็กอ่อนรังสิต
  16. ห้องสันทนาการเด็ก แผนกผ่าตัดหัวใจ อาคารสะอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
  17. ลานสุขสนุกโรนัลด์ แมคโดนัลด์ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม
  18. ห้องสันทนาการ"บ้านสายใยรัก" ศูนย์เด็กประถมวัย ชั้น 2 ศูนย์เมอร์ซี่  คลองเตย
  19. ครัวฮาลาล อาคารรับรองวิทยากรและโภชนาการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.สงขลา
  20. ห้องสันทนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  21. มุมเด็กเล่น อาคารมหิตลาธิเบศ ชั้น 6 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  22. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
  23. ห้องเปี่ยมรัก อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
  24. ห้องสันทนาการเด็ก อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 9 แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  25. ห้องดรีมรูม (ห้องในฝัน) ตึกผู้ป่วยเด็ก ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร
  26. มุมเด็กเล่น อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  27. ห้องสันทนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ
  28. ห้องสันทนาการ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  29. ห้องสันทนาการ อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  30. ห้องสันทนาการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก


          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูห้องสันทนาการเด็ก ที่ได้สร้างไปแล้วทุกๆ 2-3 ปี เพื่อให้มีสภาพสดใส พร้อมให้บริการแก่เด็กๆ และผู้เกี่ยวข้องในการอภิบาลดูแลเด็กเหล่านั้นอยู่เสมอ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีเด็กๆแวะเวียนมาใช้บริการที่ห้องสันทนาการเด็ก ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ