• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้อีกหลายวิธี ดังนี้

 • สนับสนุนมูลนิธิทาง Facebook, YouTube และช่วยกระจายข่าวสารของมูลนิธิ
 • บริจาคของเล่น
 • บริจาคอาหาร
 • บริจาคสิ่งของเครื่องใช้
 • บริจาคเสื้อผ้า ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ต่อได้
 • บริจาคคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย

ติดต่อร่วมเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้ที่มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
97/11 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ 1 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-4900
โทรสาร 0-2696-4998 หรือ ติดต่อได้ที่อีเมล์ rmhcthailand@rmhc.or.th


มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่