DONATE

บริจาค

GET INVOLVED

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Keeping Families with sick children close to each other and the care and resources they need.


Ronald McDonald House

Play Room
Ronald McDonald
Care Mobile

Meet our

Families

หน่วยทันตกรรมสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีจังหวัดพัทลุง

"วงล้อแห่งความหวังของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ได้ออกให้บริการน้องๆในพื้นที่จงหวัดพัทลุง"

Music and Art Therapy ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

"กิจกรรมดนตรีและศิลปะ Music and Art Therapy ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี"

หน่วยทันตกรรมสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีจังหวัดสตูล

"วงล้อแห่งความหวังของหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ได้ออกให้บริการน้องๆในพื้นที่ จังหวัดสตูล"

และแล้วก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา...

"ผมและครอบครัวมาจากจังหวัดบึงกาฬ พาลูกที่อายุเพียงแค่ 8 เดือน ป่วยเป็นโรคหัวใจเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ อาการของน้องแย่มากๆถึงกับต้องปั๊มหัวใจถึง 2 ครั้ง แต่สุดท้ายก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา..."

ลูกเจ็บ แต่คนเป็นแม่อย่างเราเจ็บกว่าร้อยเท่าพันเท่า...

"ดิฉันมาจากจังหวัดเลย พาลูกอายุ 9 เดือน ที่ป่วยเป็นโรค SGS (การตีบแคบของหลอดเลือดที่ถุงน้ำดี) มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก ความรู้สึกแรกที่เห็นลูกต้องเจาะคอคือเราสงสารเค้ามาก..."

ที่พึ่งในยามเดือดร้อนของทุกคน...

"ยายมาจากจังหวัดสระแก้ว พาหลานชายอายุ 4 ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพฯ หมอให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลและอนุญาตให้แม่เค้าเฝ้าได้แค่คนเดียว..."

ผมรู้สึกคลายความกังวลเมื่อได้เข้ามาพักอยู่ที่นี่...

"ผมและครอบครัวเป็นคนจังหวัดลพบุรี ได้พาลูกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก น้องมีอาการหายใจเสียงดัง และพัฒนาการช้า คุณหมอเลยแนะนำให้ผมมาพักอยู่ที่บ้านพักพิงฯ..."