• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          องค์กรผู้ให้การสนับสนุน คือส่วนสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวผู้ป่วยเด็กต่อไปได้ ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้หลายวิธี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละองค์กร พร้อมกับการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัว ดังนี้


 • สนับสนุนด้านงบประมาณ
 • บริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือด้านการบริการ
 • เชิญชวนพนักงานในองค์กร ร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ


ติดต่อร่วมเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้ที่มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
97/11 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ 1 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-4900
โทรสาร 0-2696-4998 หรือ ติดต่อได้ที่อีเมล์ rmhcthailand@rmhc.or.th


มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่