• มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก
  ให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

           มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมบริจาคเงินทุนและสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

MISSION PARTNER > 1,000,000 บาท/ปี
SIGNATURE PARTNER > 500,000 บาท - 1,000,000 บาท/ปี
 • คุณวิชา พูลวรลักษณ์
 • มร. เฮสเตอร์ ชิว
 • คุณประวิทย์ มาลีนนท์
 • คุณอรัญญา มาลีนนท์
 •  
  OFFICIAL PARTNER > 250,000 บาท - 500,000 บาท/ปี
     
  PARTNER > 100,000 บาท - 250,000 บาท/ปี
     
  FRIEND > 10,000 บาท/ปี
 • AIS

 • Arco Gamko Co.,Ltd.

 • Bangkok Smart Card (Rabbit)

 • BBL

 • Choi-Chew Co.,Ltd.

 • CoffeeWORKS Limited

 • CP

 • CP-MEIJI

 • CP Consumer Products

 • Diversey

 • DPEX

 • ED Design (Thailand) Co.,Ltd.

 • FBS International

 • Fieco Co.,Ltd.

 • Fin Asia

 • Fujitsu

 • Fusion Design Decorate

 • GFPT Public Company Limited
 • HAVI Logistics (Thailand) Ltd.

 • JD Design

 • คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ

 • คุณเพชรัตน์ อุทัยสาง

 • คุณปราโมทย์ งามเกริกโชติ

 • คุณกรรณิการ์ มาตร์มงคล

 • คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม

 • คุณศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา

 • คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

 • Kasikorn Bank

 • K.M.Packaging Co.,Ltd.

 • Kewpie (Thailand) Co.,Ltd.

 • Kidzania

 • Kimberly Clark

 • Magpie Blazetech Group Co.,Ltd.

 • Marvel

 • McCain Asia

 • Morakot Industries Public Co.,Ltd.
 • Muangthai Life Assurance

 • Newly Weds Foods

 • NV Switch Board Co.,Ltd.

 • ParTech

 • Power E Engineering & Supply

 • President Bakery Public Co.,Ltd.

 • Q-Ads

 • Sermkit Prosign Co.,Ltd.

 • SMK

 • Synova Foods Co.,Ltd.

 • TBWA

 • TUF

 • TMB

 • Venture Group

 • V-Link International Co.,Ltd.

 • WILSONART
 • มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  บ้านพักพิงฯ
  เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

  ห้องสันทนาการเด็ก
  หน่วยบริการ
  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่