ประวัติมูลนิธิฯ

          มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเจตนารมณ์ระหว่าง มร.เฟร็ด ฮิลล์ นักอเมริกันฟุตบอล และครอบครัว ผู้ซึ่งมีบุตรสาวอายุ 3 ขวบ ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และ มร.เรย์ คร็อค ผู้ก่อตั้งบริษัท แมคโดนัลด์ คอร์เปอร์เรชั่น ในการสร้างบ้านพักพิงเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ป่วยหนักต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ต่อมามูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ได้กลายเป็นมูลนิธิฯ ไม่ประสงค์ผลกำไร ที่องค์กรขนาดใหญ่เลือกให้การสนับสนุน อาทิ แมคโดนัลด์ สายการบิน Southwest Airline และ La-Z Boy ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ เป็นต้น


           ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ขยายเครือข่ายความช่วยเหลือไปใน 62 ประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่ บ้านพักพิง (House) สำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันมีบ้าน 346 หลัง ใน 37 ประเทศ ทั้งประเภทบ้านพักพิงฯ ภายในโรงพยาบาล และบ้านพักพิงฯ เดี่ยวที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ห้องพัก (Family Room) ขนาด 4 ห้องภายในโรงพยาบาล สำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันมี 188 แห่ง ใน 23 ประเทศ และหน่วยรถเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ (Care Mobile) อาทิ คลินิกทันตกรรม ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ปัจจุบันมี 50 คัน ใน 9 ประเทศ


           มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็ก รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่


  • บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House)
  • ห้องสันทนาการเด็ก (Playroom)
  • หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Ronald McDonald Care Mobile)

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ